Facteurke

Het facteurke is ons halfjaarlijks boekje. Het facteurke dient als communicatiemiddel tussen chiroleiding en ouders van leden en leden zelf. Alle informatie is hierin te vinden.

Hieronder kan je het Facteurke downloaden.