Inschrijven

Vanaf nu kan je je inschrijven voor komend werkjaar. Dit moet voor elk kind apart elk jaar opnieuw gebeuren. Gebruik bij voorkeur google chrome.

Bij problemen kun je je ons altijd contacteren via mail (chiromozaiekmoorslede@gmail.com)

Voornaam

Familienaam

Geboortedatum

Geslacht

Straat + nummer

Postcode + gemeente

E-mail ouder (vanaf keti's eigen e-mail)

Gsm ouder (vanaf keti's eigen gsm)

Handige weetjes (allergie,...) (plaats / indien geen antwoord)

Opmerkingen (vb extra email-adres) (plaats / indien geen antwoord)

Mogen er (groeps)foto's gepubliceerd worden
 ja nee